INLOGGEN

ANBI

ANBI (4)

Financien

Written by

Financiële verantwoording

TOELICHTING:

BATEN

1. Ontvangen giften zonder bestemming door gever

2. Ontvangen giften voor Kerkbouw in Nepal

3. Ontvangen giften voor overige projecten*

LASTEN

4. Uitgekeerd aan kerbouw projecten in Nepal

5. Uitgekeerd aan ander projecten dan kerkbouw in Nepal

6. Nog uit te keren aan kerkbouwprojecten in Nepal

7. Nog uit te keren aan overige projecten* in Nepal

8. Operationele kosten zoals promotie via website en bankkosten

 * Dit betreft o.a. hulp aan aardbevingslachtoffers, opvang weeskinderen, training en opleiding voorgangers (LEAD-Nepal), werkbezoeken, diakonaal werk van de kerken in Pokhara, hulp aan ouderen en evangelisatieprojecten.

 

IN   2021 2022
1 Giften Algemeen € 405.00 € 583.35
2 Giften voor Kerkbouw € 2,850.00 €  4,231.85
3 Giften voor overige projecten € 11,017.50
€ 7,851.73
  TOTAAL INKOMSTEN € 14,272.50 € 12,666,93 
       
UIT   2021 2022
4 Uitgekeerd voor Kerkbouw € 5,119.80 € 1,806.00
5 Uitgekeerd overige projecten € 6,670.00 €  8,092.58
6 Nog uit keren aan Kerkbouw -€ 769.80 €  1,656.05
7 Nog uit te keren aan overige projecten € 1,860,97 €  1,620.12
8 Operationele kosten € 389.09 €  712.41
  Resultaat € 1,002.44 €  -1,220.23
  TOTAAL UITGAVEN € 14,272.50 € 12,666.93

 

 

 

 

 

Monday, 29 December 2014 11:11

Activiteiten

Written by
 • Regelmatig updaten van de website.
 • Onderhouden van contacten met personen, kerken en organisaties in Nepal via email en skype.
 • Fondswerving voor kerkbouw.
 • Organiseren maandelijks van gebedsbijeenkomsten voor Nepal.
 • Organiseren speciale actie voor kerkbouwfondsen.
 • Uitkeren van fondsen aan projecten en kerken in Nepal (zie financien).

Door de problemen ten gevolge van de covid-19 pandemie, is er relatief veel geld uitgekeerd aan organisaties die mensen helpen die door de pandemie in de problemen zijn geraakt. Daarmee samenhangend is er ook geld uitgekeerd aan projecten, die kansarme vrouwen helpen in hun eigen onderhoud te voorzien.

 

 

Monday, 29 December 2014 11:02

Algemene gegevens

Written by

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 30221776

 

Bankgegevens:

IBANnummer NL10 ABNA 0524 649 324 t.n.v. St. Hope for Nepal te Apeldoorn (banknummer zonder spaties!).

 

Samenstelling bestuur:

Voorzitter: Jan Smit (06 1355 1843)

Penningmeester: Hans Cramer

Secretariaat: Marja Zwaal

 

Postadres: Sportlaan 224, 7312TW Apeldoorn

 

Emailadres: reageer via het contactformulier.

De stichting is erkend als ANBI instelling, uw giften zijn dus aftrekbaar!

Wednesday, 24 December 2014 13:03

Beleidsplan

Written by
De stichting stelt zich ten doel om:

In 2023:

 • de voorlichting over de algemene situatie in Nepal en die van de christenen aldaar ter hand te houden door het up-to-date houden van de website van de Stichting en het verzorgen van presentaties naar behoefte.
 • het aantal ondersteunde/gefinancierde projecten/personen in Nepal uit te breiden met tenminste 20%.
 • de aandacht voor fondswerving op te voeren.
 • tenminste één bemoedigings-/contactreis aan Nepal te brengen.

 

In 2024:

 • de voorlichting over de algemene situatie in Nepal en die van de christenen aldaar ter hand te houden door het up-to-date houden van de website van de Stichting en het verzorgen van presentaties naar behoefte.
 • de aandacht voor fondswerving te verbeteren.
 • het aantal ondersteunde/gefinancierde projecten/personen in Nepal uit te breiden met tenminste 20%.
 • tenminste één bemoedigings-/contactreis aan Nepal te brengen.

In 2025:

 • de voorlichting over de algemene situatie in Nepal en die van de christenen aldaar ter hand te houden door het up-to-date houden van de website van de Stichting en het verzorgen van presentaties naar behoefte.
 • de aandacht voor fondswerving te verbeteren.
 • het aantal ondersteunde/gefinancierde projecten/personen in Nepal uit te breiden met tenminste 20%.
 • tenminste één bemoedigings-/contactreis aan Nepal te brengen.