INLOGGEN


Covid-19, Politiek en Kerst

Allereerst willen we iedereen een goed, gezond en zinvol nieuw jaar toewensen. Een bijzonder jaar ligt achter ons waar, ondanks alle toestanden rond de pandemie, er ook goede zaken te melden zijn.

Tijdens de pandemie en ook nu nog steeds hebben we via kerken in Nepal veel mensen kunnen helpen om deze moeilijke tijd door te komen. Allen die daarvoor door gebed dan wel financiën hebben geholpen heel hartelijk dank. Helaas zal deze hulp de komende maanden nog wel nodig blijven.

Ook hebben we dankzij uw giften andere kerken en organisaties kunnen helpen met o.a. sociale projecten.

COVID-19

Terwijl op veel plaatsen de lockdown voor een groot deel is opgeheven, zijn ook de cijfers over het aantal besmettingen langzaam aan het dalen. Dat betekent niet dat alles weer bijna normaal is in Nepal. Zo mogen de kerken nog steeds niet samenkomen.

De economie heeft een enorme klap gehad en onder de bevolking zijn vooral de dagloners en de kleine zelfstandigheden het slachtoffer van deze pandemie. De overheid in Nepal is niet bij machte om deze mensen hulp te bieden.

Ook of en wanneer er een vaccin beschikbaar komt in Nepal is nog erg onzeker. Misschien dat de grote buur China hiermee kan helpen, zodat zij nog verder hun invloed in Nepal kunnen uitbreiden (zie ook het stukje hieronder).

Op kleine schaal is er op verschillende plaatsen wel hulp geboden met name door lokale kerken. Ook vanuit Nederland hebben we daaraan mee mogen helpen, velen hebben daartoe een gift gedaan. Mede namens de kerken en de slachtoffers van de lockdown willen we u daar hartelijk voor danken. Tegelijkertijd is er nog steeds extra hulp nodig!

POLITIEK

Het spel is op de wagen. Er dreigt een politieke chaos in Nepal. Sinds het samengaan van de communistische partijen rommelt het in de nieuwe partij.

In 2017 hebben de UML (Marxistisch/Leninistisch) en de Maoïstische Partij de verkiezingen gewonnen. Kort daarop zijn ze samengegaan en opgegaan in de Nepal Communist  Party (NCP). Samen hebben ze een bijna 2/3 meerderheid in het parlement van Nepal.

Vanaf dat moment (2018) zijn de problemen begonnen in de NCP. Dit heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat de huidige premier (Oli van de oorspronkelijke UML) 20 december j.l. de president gevraagd heeft het parlement te ontbinden en nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Oli ligt al langere tijd overhoop met Dahal die oorspronkelijk uit de MP vandaan komt.  

De twee kemphanen: Oli (links) en Dahal

Saillant detail is dat Oli dit gedaan heeft zonder hun Chinese vrienden daarover te raadplegen. China probeert al langere tijd zijn invloed in Nepal te vergroten d.m.v. onder andere het financieren van grote infrastructurele projecten. Nog niet zo lang gleden was er daarom bezoek van een belangrijke delegatie van de Chinese regering. Dit alles wordt met name door India met lede ogen bekeken. Zij beschouwen Nepal een beetje als hun achtertuin.

Meer info hierover vindt u hier: De Volkskrant, de Kathmandu Post, de Annapurna Express en My Republica.

KERST

Ook in Nepal zijn veel kerstvieringen niet doorgegaan, met uitzondering in wat kleine kerkjes. Kerst is op de meeste plaatsen alleen op kleine schaal gevierd, in kleine groepjes. Er zijn wel wat online activiteiten geweest, veelal vanuit de grotere kerken die wat meer middelen ter beschikking hebben. Maar helaas heeft lang niet iedereen toegang tot het internet, dus waren deze activiteiten alleen voor een beperkte groep te zien en te horen.

Saillant detail is, dat sinds de communisten de dienst uitmaken in Nepal er in de pers met geen woord meer wordt gerept over Kerstmis en bijvoorbeeld Pasen (dat geldt in wat mindere mate ook voor de Islamitische vieringen). Voor die tijd werden de Christenen altijd gefeliciteerd met de viering van Kerstmis met daarbij een foto en soms een uitleg. Als het woord Kerst gebruikt wordt in de krant is dit nu meestal alleen in advertenties van bijvoorbeeld whisky of restaurants.  

Read 1020 times