INLOGGEN


Identiteit

Wij zijn Christenen en daarom wordt onze identiteit bepaald door de Bijbel. Daarin vinden we ondermeer:

  • Dat alles wat bestaat geschapen is door God.
  • Dat door de zondeval alle narigheid in de wereld gekomen is.
  • Dat Jezus Christus de Zoon van God is, voor ons gestorven is en na 3 dagen weer is opgestaan uit de dood en daardoor de macht van de zonde voor eens en voor altijd gebroken heeft.
  • Dat door Hem te aanvaarden in je leven, door te erkennen dat je zondaar bent en te erkennen dat je Hem nodig hebt, je weer tot God kunt naderen.
  • Dat daardoor een persoonlijke relatie met God mogelijk is.
  • Dat we de opdracht hebben gekregen om deze blijde boodschap door te geven aan anderen.
More in this category: Ons doel »