INLOGGEN


Kerst 2021

Sinds de laatste update is er veel gebeurd in Nepal, maar bijna alles wordt op het ogenblik bepaald door het covid-19 virus in al zijn verschijningen.

De situatie is erg onzeker, er zijn weliswaar veel minder meldingen van besmettingen in Nepal maar dat heeft waarschijnlijk ook alles te maken met de beperkte testfaciliteiten en een gebrekkige registratie. Feit is dat door de lock-downs veel Nepalezen financieel in de problemen zijn gekomen.

Zo ging de winkel van kennissen van ons failliet. De verhuurder bleef wel gewoon huur innen, terwijl er weinig of geen inkomsten waren. Dit is zo maar een voorbeeld, maar heel veel andere Nepalezen verkeren in vergelijkbare omstandigheden. Onze vrienden worden nu ondersteund door hun kinderen, die gelukkig wel een betaalde baan hebben. De meeste Nepalezen moeten dat anders zien op te lossen.

Op dit ogenblik is de laatste lock-down voor een deel losgelaten. Kerken kunnen weer diensten houden (met mondkapje en 1,5 meter). De kerstvieringen zullen voor veel kerken sober zijn. Geen uitbundige vieringen met veel gasten en na afloop eten. Sommige kerken zijn ook in staat om hun diensten te streamen, maar veel Nepalezen hebben niet de mogelijkheid om dat op internet te volgen. Voor de meeste kleine kerkjes is dat zo wie zo geen optie.

Zo zag het er een paar jaar geleden uit met kerst, tijdens en na de kerstdienst:

Politiek

Politiek is er ook veel gebeurd. Na de strubbelingen binnen de Communistische Partij Nepal (CPN) tussen de fracties van UML en de Maoïsten, en na ingrijpen van de rechter, is er een nieuwe regering gevormd waarvan de belangrijkste partijen de Nepal Congres Party en de Maoïsten zijn. De rust lijkt op dit moment wat te zijn teruggekeerd. Het is niet helemaal duidelijk wat de toekomst van de CPN is in dit geheel.

Vervolging

Afgelopen zomer werd een voorganger uit Pokhara gearresteerd omdat hij geëvangeliseerd had. Waar er de laatste decennia steeds meer vrijheid kwam om je geloof uit te dragen, wordt het de christenen nu steeds moeilijker gemaakt. Uit veiligheidsoverwegingen worden er door verschillende kerken ook geen acties meer buiten de kerkmuren gehouden en is men op dat gebied voorzichtiger geworden. Dat betekent niet dat men niet meer voor hun geloof en voor rechtvaardigheid durft uit te komen. Zo werd na de arrestatie op verschillende plaatsen openlijk op Facebook geprotesteerd tegen deze arrestatie.

Alles bij elkaar lijkt de toekomst erg onzeker in Nepal. De economie krijgt klap na klap en degenen die hierdoor het meest gedupeerd worden zijn de mensen die het toch al niet breed hadden.

De afgelopen tijd zijn er regelmatig giften binnengekomen om via de kerken de allerarmsten te helpen. Op het grote geheel lijkt dat misschien weinig, maar elke Nepalese familie die geholpen kan worden in deze moeilijke omstandigheden is er één! Hartelijk dank voor jullie steun.

Blijf s.v.p. ook bidden voor het land.

Cijfers:

Volgens de WHO zijn er tot nu toe 826.000 besmettingen en bijna 12.000 sterfgevallen gemeld in Nepal. Er zouden tot nu toe 19.000 vaccinaties toegediend zijn (op een bevolking van ongeveer 30.000.000), dat betekent een vaccinatiegraad van nog geen 30% van de bevolking (de meeste gevaccineerden hebben 2 prikken gehad).

Rest jullie allen een gezegende Kerstviering toe te wensen en de beste wensen voor het nieuwe jaar.

God is getrouw!

 

 

 

Read 590 times