INLOGGEN


Asal Chhimekee Nepal

Achtergrond:

Asal Chhimekee Nepal (ACN) is opgericht vanuit een gezamenlijk iniatiatief van de Christelijke gemeenschap in Pokhara. Zij is opgericht om sociale hulp te verlenen. De basis van het werk ligt in het geloof in Jezus Christus en sinds 2002 is de organisatie officieel geregistreerd.

Visie:

ACN wil bijdragen aan het realiseren van een gezonde levensstijl, een schoon milieu, een vredevolle gemeenschap, die goed functioneert en aan een eerlijk en capabel leiderschap in het land.

Missie:

ACN is door de Christelijke gemeenschap in Pokhara gestart om te getuigen van de onfeilbare liefde van God door zich te geven voor het welzijn van de mens.

Basiswaarden:

 • Liefde,
 • Bewogenheid,
 • Nederigheid en integriteit
 • Wederzijds respect
 • Transparant zijn
 • Mensen zijn belangrijk
 • Betrokkenheid van locale kerken
 • Behoud van de natuur
 • Nadruk op lange termijn oplossingen
 • Rechtvaardigheid
 • Samenwerken

Doelgroepen:

Achtergestelde groepen, met name wezen, drugs- en alcoholverslaafden, sexwerkers, mensen die een risicovol leven leiden, straatkinderen, hulploze mensen, fysiek gehandicapten, analfabeten en laaggeletterden, gevangenen, vluchtelingen, slachtoffers van natuurrampen en van conflicten.

ACTIVITEITEN:

1. Nawa Jeewan Rehabilitation Programme voor vrouwelijk drugs- en alcoholbegruikers. Straatwerk, begeleiding en onderwijs, een intern behandelingsprogramma van 3 maanden, programma om hen te begeleiden naar een baan en begeleiding en onderwijs voor families.  

2. HIV AIDS programma Onderwijs over drugs en alcohol. Ontwikkeling van het besef van de gevaren van HIV en AIDS, training om mensen te leren hier mee om te gaan en hulp en zorg.

3. Onderwijs: Alfabetiseringsonderwijs voor volwassenen op 3 niveaus

4. Ander sociaal werk: Schoon water en goede sanitaire voorzieningen Ondersteuning van scholing, hulp aan studenten (begeleiden), inkomensontwikkeling, beroepstraining, leren omgaan met financiën

Inkomstenbronnen:

 • Kerken  
 • Andere organisaties
 • Giften van individuele personen
 • Registratie en service inkomsten
 • Lidmaatschapsgelden
Read 3773 times
More in this category: HOM »